ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ &
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ &   ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών  Μαγνησίας

Είσοδος στο Site
 Ανακοινώσεις (Blog)
Πληροφοριακό Σύστημα του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ
Δι@δικτυακά Μαθήματα
Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

  

 Καταχώρηση Αιτημάτων  (Βοήθεια)
Προσοχή στην Κατηγορία Αιτήματος
     Σχολική /Διοικητική Μονάδα
Οι υπόλοιπες κατηγορίες αφορούν Υπηρεσίες  του ΠΣΔ

Εκπαιδευτικό Υλικό  για την Εκπαίδευση
 

Τεχνική Στήριξη Εργαστηρίων Πληροφορικής

 

Επικοινωνία
Που είναι ; - Χάρτης Google

Αριθμός Επισκεπτών