Παιδαγωγική Υποστήριξη

 

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΠΑΤΕΛΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ02 (ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ)

2421044420

ΑΔΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΕ02 (ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ)

2421044420

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ03 (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ)

2421072702

ΞΕΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕΟ4 (ΦΥΣΙΚΩΝ)

2421072702

ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΣ

ΠΕ11 (ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ)

2421072702

ΝΑΣΙΚΑ ΖΩΗ

ΠΕ06(ΑΓΓΛΙΚΩΝ)

2421044420

ΣΤΑΧΤΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΕ19(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

2421072702

Γραμματεία Σχολικών Συμβούλων

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

2421072702