Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας

A+ A A-

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από σχολείο Γενικής εκπαίδευσης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. της ίδιας περιοχής μετάθεσης (Διευκρινιστική)

Αποσπάσεις  εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από σχολείο Γενικής εκπαίδευσης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. της ίδιας περιοχής μετάθεσης (Διευκρινιστική)

 

Διευκρινίζεται ότι με την εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018, δικαίωμα υποβολής αιτήσεων απόσπασης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. έχουν :

 1.       Οι ενδιαφερόμενοι  που επιθυμούν απόσπαση από σχολείο Γενικής εκπαίδευσης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

2.       Οι ενδιαφερόμενοι  που επιθυμούν απόσπαση από σχολείο Γενικής εκπαίδευσης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. άλλης περιοχής μετάθεσης.

3.      Οι ενδιαφερόμενοι  που επιθυμούν μετάθεση από Σ.Μ.Ε.Α.Ε ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. μιας περιοχής μετάθεσης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. άλλης περιοχής μετάθεσης.

εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εγκύκλιο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 9-5-2017 έως 15-5-2017, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://opsyd.sch.gr)