Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας

A+ A A-

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΛ

Σας διαβιβάζουμε την ΥΑ ορισμού εξεταστικών κέντρων των υποψηφίων που θα συμμετάσχουν γραπτά στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και παρακαλούμε για την ηλεκτρονική αποστολή της σε όλα τα ΓΕΛ περιοχής ευθύνης σας προκειμένου να ενημερωθούν οι υποψήφιοι.

 

            Επισημαίνεται ότι για τους υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και για τα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια και μουσική) και για τις πρακτικές δοκιμασίες των ΤΕΦΑΑ θα ακολουθήσει νεώτερη ενημέρωση.

 

Από τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, Τμήμα Α ΄