Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας

A+ A A-

Οδηγίες για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕ.Φ.Α.Α και πρόγραμμα πρακτικών δοκιμασιών

Οδηγίες για την υγειονομική  εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων  για  εισαγωγή  στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ  Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019