Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας

A+ A A-

Μαθητεία

Τελικός πίνακας κατάταξης Μαθητείας

Οι υποψήφιοι που συγκαταλέγονται στον τελικό πίνακα κατάταξης, θα πρέπει να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας στα σχολεία την αίτηση εγγραφής.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 έως και την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13:00.

Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν προς εγγραφή όλοι οι επιτυχόντες, καλούνται οι επιλαχόντες προς  εγγραφή  έως την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13:00. 

Προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψηφίων μεταλυκειακού έτους - τάξεις μαθητείας 2019-2020

Επί του προσωρινού πίνακα είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων στο εκάστοτε ΕΠΑΛ υποβολής της αίτησης (γίνονται δεκτές μόνο πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις) από Πέμπτη 10/10/2019 έως και Παρασκευή 11/10/2019 και ώρα 12:00 μεσημβρινή.  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Η Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας καλεί τους ενδιαφερόμενους απόφοιτους Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στα Προπαρασκευαστικά Προγράμματα Πιστοποίησης 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 17 Δεκεμβρίου 2018 μέχρι 8 Ιανουαρίου 2019

Η αίτηση συμμετοχής και  αντίγραφο της Βεβαίωσης Παρακολούθησης Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης mail@thess.pde.sch.gr ή με fax στο τηλέφωνο 241053921