Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας

A+ A A-

Σχολικοί Σύμβουλοι

Γκόνου Μαρία ΠΕ03 2421029222

Παπαϊωάννου Βασιλική ΠΕ06 2421029222

Σταχτέας Χαράλαμπος ΠΕ19 2421029222

Μαγκαφά Βαρβάρα ΠΕ02 2421047396

Χατζηπαντελή Αθανασία ΠΕ11 2421047396

Σαραντόπουλος Παναγιώτης ΠΕ04 2421047396