Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας

A+ A A-

ΚΕ.ΣΥ.Π.

ΚΕ.ΣΥ.Π.

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Επικοινωνία:

Ταχυδρομική διεύθυνση: Κοραή 81, Βόλος

Τηλέφωνο: 24210-39086

Fax: 24210-76058

kesyp at dide.mag.sch.gr

 Ιστοσελίδα: http://dide.mag.sch.gr/kesyp/portal/

 

 Τα ΚΕ.ΣΥ.Π.  ιδρύθηκαν βάσει του Νόμου 2525/97,  οργανώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με τον Τομέα ΣΕΠ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και λειτουργούν στις έδρες των Νομών της χώρας. Στόχο έχουν την στήριξη των νέων ατόμων μέχρι 25 ετών (μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών, νέων ενηλίκων κ.λπ.)  καθώς και των γονέων τους, μέσω της παροχής υπηρεσιών  εκπαιδευτικής και επαγγελματικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης,  ώστε να διευκολυνθούν στη διαδικασία της λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων τους. Επιπλέον, έχουν ως στόχο την στήριξη  των εκπαιδευτικών που εφαρμόζουν τον θεσμό του ΣΕΠ στα σχολεία τους, σε ατομική ή ομαδική βάση.                                                                  

 Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός έχει ενσωματωθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία, υπό την έννοια ότι αποτελεί μία ξεχωριστή σχολική δραστηριότητα στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος, για την οποία δεν υπάρχει αξιολόγηση του μαθητή. Περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών της Γ' Γυμνασίου (1 ώρα/εβδομάδα).

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του θεσμού του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην τάξη, δίδονται στους μαθητές και εκπαιδευτικούς τα ακόλουθα σχολικά εγχειρίδια:

 1."Ετοιμάζομαι για τη ζωή", Βιβλίο μαθητή Γ΄ Γυμνασίου

2."Ετοιμάζομαι για τη ζωή", Βιβλίο καθηγητή Γ΄ Γυμνασίου

 Επιπλέον, από το σχολικό έτος 2000-2001, στα πλαίσια του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, υλοποιούνται προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας από εκπαιδευτικούς στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγχρόνως, την ίδια χρονιά θεσμοθετήθηκε και παρέχεται πλέον η δυνατότητα να διοργανώνονται Ημέρες Σταδιοδρομίας στα σχολεία.

 Αγωγή Σταδιοδρομίας

Η Αγωγή Σταδιοδρομίας υποστηρίζει την εφαρμογή του θεσμού της Συμβουλευτικής - Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην εκπαίδευση, διευρύνοντας τους τρόπους της εφαρμογής του σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό και εθνικό. Η θεματολογία των προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας περιλαμβάνει θέματα που αφορούν στο εργασιακό περιβάλλον, στην οικονομική δραστηριότητα της τοπικής κοινωνίας, στις εργασιακές σχέσεις και τους τομείς επαγγελμάτων, στην ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης - απασχόλησης και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής.

 ΚΕ.ΣΥ.Π. ν. Μαγνησίας

 Το  ΚΕΣΥΠ  είναι  στελεχωμένο  με    εξειδικευμένους  Συμβούλους  στη  Συμβουλευτική  και  τον  Προσανατολισμό. Ο  χαρακτήρας  και  ο  ρόλος  του  είναι  επιστημονικός, υποστηρικτικός  και  καθοδηγητικός.

 Στον  χώρο  του ΚΕΣΥΠ, υπάρχουν  δύο  υπολογιστές  για  αναζήτηση  πληροφοριών    μέσω  του  διαδικτύου  από  το  κοινό, χώρος  συμβουλευτικής,  χώρος  υλοποίησης  σεμιναρίων  και  πλούσιο  πληροφοριακό  υλικό  σε  έντυπη  και  ηλεκτρονική  μορφή.

Επίσης,  παρέχεται  η  δυνατότητα  εξ  αποστάσεως  πρόσβασης σε  πληροφοριακό  υλικό  μέσω  της  ιστοσελίδας

http://dide.mag.sch.gr/kesyp/portal .

Το  ΚΕΣΥΠ  βρίσκεται  στην  Κοραή  81 στο  ισόγειο  και  δέχεται καθημερινά το  κοινό, με ραντεβού, για συμβουλευτική και πληροφόρηση.  Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα για απογευματινό ραντεβού  κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη,  κατόπιν  συνεννόησης στο  τηλεφωνικό  νούμερο  24210 39086 (Fax: 24210 76058).

Τα στελέχη του ΚΕ.ΣΥ.Π.  Ν. Μαγνησίας

Υπεύθυνοι ΚΕ.ΣΥ.Π. - Σύμβουλοι ΣΕΠ :  

Καραμπατζάκη Αγγελική  Καθηγήτρια ΠΕ – 10, Κοινωνιολόγος

Κατσούρας Σταύρος Καθηγητής ΠΕ – 10, Κοινωνιολόγος