Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας

A+ A A-

Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων

 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας

Δ/νση: Χείρωνος & Επτά Πλατανίων, Συγκρότημα Μουρτζούκου (2ος Όροφος), Τ.Κ. 38221 ΒΟΛΟΣ

Τηλέφωνα: 2421044420,2421072701, 2421047386, 2421047387 (Εσωτ. 200)
Fax: 2421050364, 2421047389

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ssnmag at dide.mag.sch.gr

Iστολόγιο Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων:

http://blogs.sch.gr/ssnmag/

Υπεύθυνος Συμβουλευτικού Σταθμού

Πλαγεράς Αντώνιος

 

Σκοπός του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Μαγνησίας

 Σκοπός του ΣΣΝ είναι η δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα (εκπαιδευτικοί-γονείς-μαθητές) τέτοιο που να μειώνει τους αιτιολογικούς παράγοντες παραβατικής συμπεριφοράς και η υποστήριξη δραστηριοτήτων πρόληψης με τη συνεργασία του Σχολείου και την ευρύτερη κοινότητα.

Τα κοινωνικά προβλήματα σήμερα είναι όλο και περισσότερο οξυμένα: διάλυση του κοινωνικού ιστού, υποβάθμιση της οικογένειας, σύγχρονος τρόπος ζωής. Το άτομο καλείται πλέον, εξαιτίας της γενικευμένης κρίσης αξιών, να επαναπροσδιορίζει συνεχώς το ρόλο του και να προσαρμόζεται λειτουργικά στο παρόν. Δυστυχώς όμως, η απουσία σταθερών πηγών συναισθηματικής ασφάλειας οδηγεί σε φαινόμενα που καθρεφτίζουν την κοινωνική παθογένεια όπως: ψυχοκοινωνικές διαταραχές, εξαρτήσεις, επιθετικότητα και βία, κατάθλιψη και κοινωνική δυσπροσαρμογή.

Πολλοί μαθητές μας δυσκολεύονται να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της σχολικής ζωής με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Επιπλέον προβλήματα που δεν ήταν διαδεδομένα στην ελληνική πραγματικότητα, είναι υπαρκτά και παίρνουν διαστάσεις όπως φαινόμενα ενδοσχολικής βίας και συμμοριών, κάνουν αισθητή την παρουσία τους.

Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν στο παιδαγωγικό τους έργο ποικιλία προβλημάτων,-παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, υπερκινητικότητα, περιπτώσεις σχολικής φοβίας που φτάνουν μέχρι την Α Γυμνασίου, το φαινόμενο της σχολικής αδιαφορίας, την κρίση της εφηβείας, εξαρτήσεις από ουσίες, ενδοοικογενειακή και ενδοσχολική βία, διαφυλικές σχέσεις και σεξουαλική συμπεριφορά, κοινωνική απομόνωση και περιθωριοποίηση, κοινωνική ανισότητα, μετανάστευση αλλά και έλλειψη πειθαρχίας και ορίων.

Ακόμα δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις παιδιών με αρχόμενες ψυχώσεις και παιδιά που κάνουν απόπειρα αυτοκτονίας ή διατυπώνουν τέτοιες απειλές.

Η συνεργασία ανάμεσα στους γονείς και στο σχολείο επιβεβλημένη. Το έργο της διαπαιδαγώγησης των παιδιών κάθε άλλο παρά απλό είναι , ειδικά σήμερα που παντού υπάρχει κρίση αξιών και θεσμών.

 • Η εφηβεία των παιδιών
 • Ασθένειες όπως: διαβήτη, νευρική ανορεξία, σύνδρομο Crohn κ,α.
 • σχολική φοβία, κατάθλιψη και διάφορα ψυχοσωματικά προβλήματα
 • δυσκολία στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές
 • κοινωνικός αποκλεισμός
 • εξαρτήσεις από ουσίες
 • επιθετικότητα , βία, κακοποίηση

 Πιο αναλυτικά οι στόχοι του είναι:

 • Η δημιουργία κλίματος για την προαγωγή της μάθησης και την πρόληψη των
 • προβλημάτων στο χώρο του σχολείου.
 • Η διευκόλυνση μαθητών και μαθητριών που αντιμετωπίζουν προσωπικές,
 • οικογενειακές, κοινωνικές ή άλλες δυσκολίες.
 • Η διευκόλυνση και εμψύχωση των εκπαιδευτικών, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μέσα στο σχολικό περιβάλλον.
 • Η διευκόλυνση και στήριξη των γονέων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή και
 • αδιέξοδα στις σχέσεις τους με τα παιδιά τους που διανύουν τη φάση της εφηβείας.
 • Η ανάπτυξη γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ της οικογένειας και του σχολείου.
 • Η πρόληψη και η προαγωγή της ψυχικής υγείας.
 • Η πρόληψη και η καταπολέμηση της σχολικής διαρροής.

 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ- ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΣΣΝ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στο χώρο του σχολείου

 Συνεργασία του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (ΣΣΝ) με τις σχολικές μονάδες

A. Παραπομπή μαθητών στο χώρο του ΣΣΝ

Ο Διευθυντής του σχολείου ή οι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν τους γονείς και τους

κατευθύνουν ώστε να τηλεφωνήσουν οι ίδιοι στο ΣΣΝ προκειμένου να κλείσουν ραντεβού για Συμβουλευτική και Ψυχοκοινωνική στήριξη σε ατομικό ή οικογενειακό επίπεδο. Αν οι γονείς είναι συνεργάσιμοι και έρθουν σε επικοινωνία με το ΣΣΝ, είναι πολύ χρήσιμο να υπάρχει αλληλοενημέρωση ανάμεσα στο ΣΣΝ και το σχολείο για την πορεία των μαθητών.

Σε περιπτώσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, στελέχη του ΣΣΝ επισκέπτονται το σχολείο, συζητούν με τους διδάσκοντες καθηγητές και σχεδιάζουν από κοινού παρέμβαση στην τάξη των μαθητών.

B. Επισκέψεις στελεχών του ΣΣΝ στο χώρο του σχολείου

Η διαδικασία που ακολουθείται σε περιπτώσεις αιτήματος σχετικού με την αντιμετώπιση μαθητών που έχουν δυσκολίες στο σχολικό περιβάλλον περιλαμβάνει, συνήθως, τις παρακάτω ενέργειες:

1. Επίσκεψη στελεχών του ΣΣΝ στο σχολείο προκειμένου να γίνει συζήτηση με τους διδάσκοντες καθηγητές ή όλον το σύλλογο για τις ιδιαίτερες δυσκολίες ορισμένων μαθητών. Η συζήτηση αυτή αποσκοπεί στην αλληλοενημέρωση των συμμετεχόντων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τους συγκεκριμένους μαθητές, στην αναζήτηση πιθανών λύσεων και στο σχεδιασμό παρέμβασης βιωματικού χαρακτήρα στην τάξη των μαθητών.

2. Παρέμβαση στην τάξη. Η παρέμβαση αυτή πραγματοποιείται από στελέχη του ΣΣΝ με την παρουσία καθηγητών του τμήματος και διαρκεί 2-3 διδακτικές ώρες. Σκοπός της παρέμβασης είναι, μέσα από τη δυναμική της ομάδας, να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί, οι συμμαθητές και οι αναφερόμενοι μαθητές τους λόγους που τους οδηγούν σε συγκεκριμένες συμπεριφορές, καθώς και τους τρόπους που αυτές οι συμπεριφορές ενισχύονται ή αποδυναμώνονται. Είναι πιθανόν να χρειαστεί να γίνουν και άλλες παρεμβάσεις (1-3φορές), προκειμένου να προταθούν τρόποι που θα βοηθήσουν στην αλλαγή προβληματικών συμπεριφορών.

3. Συζήτηση με τους καθηγητές που συμμετείχαν στην παρέμβαση.

4. Συζήτηση με τους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών προκειμένου να υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση αντιμετώπισης των προβληματικών συμπεριφορών.

5. Αν ζητηθεί, μπορεί να γίνουν και ατομικές συναντήσεις με τα παιδιά και τους γονείς τους ή τους κηδεμόνες τους στο χώρο του ΣΣΝ ή στο σχολείο (στην περίπτωση που οι γονείς δε συνεργάζονται).