Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας

A+ A A-

Προκήρυξη για τις θέσεις Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινά στις 19 Μαρτίου 2019  και λήγει στις  2  Απριλίου 2019, ώρα 15.00.

 Τμήμα Δ΄ Στελεχών