Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας

A+ A A-

Ανακοίνωση για υποψήφιους προκήρυξης 3ΕΑ/2019 ΑΣΕΠ

Η ΔΔΕ Μαγνησίας έχει ολοκληρώσει στον OPSYD την ενημέρωση των φακέλων των αναπληρωτών με προσόντα ειδικής αγωγής που έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την προκήρυξη 3ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ στη Διεύθυνσή μας. Οι συγκεκριμένοι αναπληρωτές πρέπει να μπουν στον φάκελό τους και αν εντοπίσουν κάποιο πρόβλημα σε σχέση με την επικύρωση των δικαιολογητικών που έχουν καταθέσει να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την Διεύθυνση στα τηλέφωνα 2421047386-87.