Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας

A+ A A-

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)

Γνωστοποίηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για μετάταξη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που αφορά μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο. Οι ενδιαφερόμενοι για μετάταξη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στα αντίστοιχα τμήματα μέχρι 31-3-2017.