Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας

A+ A A-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΘΗΒΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ

ΚΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΘΗΒΑΣ

 

από την Παρασκευή 17/08/2018 έως και την Τρίτη 28/08/2018 και ώρα 14.00