Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας

A+ A A-

Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί: Ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης