Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας

A+ A A-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13-06-2017 - ΠΥΣΔΕ 21η - ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών

Βόλος 13-06-2017

 

Από το ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας (Πράξη 21η/13-06-2017) ανακοινώνονται οι οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από μεταθέσεις-βελτιώσεις-οριστικές τοποθετήσεις, κατά κλάδο και ειδικότητα, στις περιοχές μετάθεσης Α’ και Β’ Μαγνησίας, όπως καθορίστηκαν με εισήγηση του.

Υποβολή ενστάσεων μέχρι και την Δευτέρα 19-06-2017 και ώρα 13:00 μ.μ. απευθείας στη Γραμματείa του ΠΥΣΔΕ (6ος όροφος) ή με fax στο 24210-47389 ή ηλεκτρονικά στο email: pysde@dide.mag.sch.g

Επίσης καλούνται οι εκπαιδευτικοί που είχαν υποβάλει δήλωση προτίμησης σχολείων και δεν τοποθετήθηκαν, να καταθέσουν εκ νέου, αν το επιθυμούν, δήλωση τοποθέτησης στα εναπομείναντα οργανικά κενά, όπως αυτά φαίνονται στο συνημμένο αρχείο excel, μέχρι και την Δευτέρα 19-06-2017 και ώρα 13:00 μ.μ. απευθείας στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ (6ος όροφος) ή με fax στο 24210-47389 ή ηλεκτρονικά στο email: pysde@dide.mag.sch.gr

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ04 είναι δυνατόν να διεκδικήσουν τα οργανικά κενά του κλάδου τους, που δεν κατέστη δυνατόν να καλυφθούν, γνωρίζοντας ότι το κάθε κενό μπορεί να δηλωθεί από όλες τις ειδικότητες που εμφανίζουν κενό ωρών.