Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας

A+ A A-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20-06-2017 - ΠΥΣΔΕ 22η - ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ & ΣΤΑ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ 2017-18

Οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών

Βόλος 20-06-2017

 

Από το ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας (Πράξη 22η/19-06-2017) ανακοινώνονται οι οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από μεταθέσεις-βελτιώσεις-οριστικές τοποθετήσεις κατά κλάδο και ειδικότητα, μετά τις ενστάσεις και στα εναπομείναντα κενά, καθώς επίσης και οι οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που αιτήθηκαν αμοιβαία μετάθεση, όπως καθορίστηκαν με εισήγηση του.