Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας

A+ A A-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ

Σας διαβιβάζουμε τη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και παρακαλούμε όπως λάβουν γνώση όλοι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης σας.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι η ως άνω πρόσκληση θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.