Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας

A+ A A-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 30-07-2017 - ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ 2017-18

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Μαγνησίας για το διδακτικό έτος 2017-18

Βόλος 30-06-2017

Από το ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας ανακοινώνονται τα εξής:

Οι εκπαιδευτικοί του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Μαγνησίας που επιθυμούν να αποσπασθούν κατά το επόμενο διδακτικό έτος 2017-2018 σε άλλο σχολείο της περιοχής που ανήκουν ή άλλης περιοχής του ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας,

Καλούνται να υποβάλουν αίτηση απευθείας προς τη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (κτίριο Μουρτζούκου Χείρωνος & Επτά Πλατανίων Βόλος, 6ος όροφος) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pysde@dide.mag.sch.gr ή με fax στο 24210-47389. Στην περίπτωση όμως ηλεκτρονικής υποβολής ή υποβολής με fax οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καλούν στο πρωτόκολλο του ΠΥΣΔΕ (τηλ 24210-44420, 47386, 47387) για να επιβεβαιώσουν τη λήψη και να πάρουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία των κριτηρίων (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης – εντοπιότητας – βεβαίωση σπουδών τέκνων – βεβαίωση συνυπηρέτησης) ή των λόγων απόσπασης τους οποίους επικαλούνται (λόγοι υγείας – μεταπτυχιακές σπουδές κλπ.). Αν τα δικαιολογητικά αυτά έχουν υποβληθεί ήδη στις αιτήσεις μετάθεσης - βελτίωσης – οριστικής τοποθέτησης δεν απαιτείται η υποβολή τους.

Σε περίπτωση που κάποια δικαιολογητικά δεν μπορούν να υποβληθούν εμπρόθεσμα για λόγους που αφορούν την αρμόδια για την έκδοσή τους διοικητική αρχή, αρκεί η εμπρόθεσμη υποβολή της σχετικής αίτησης στην οποία θα γίνεται μνεία του λόγου της μη συνυποβολής των δημοσίων εγγράφων τα οποία πάντως ο αιτών οφείλει να προσκομίσει, όταν εκλείψει η αιτία που κατέστησε αδύνατη τη συνυποβολή τους και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων από το συμβούλιο.

Επισημαίνουμε ότι εκπαιδευτικοί που δεν καλύπτουν εξ ολοκλήρου ή δεν συμπληρώνουν ωράριο σε σχολείο της περιοχής μετάθεσής τους, θα διατεθούν σε σχολείο άλλης περιοχής μετάθεσης για τις ανάγκες της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που υπάρξει κενό κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς σε σχολείο της περιοχής στην οποία ανήκουν οργανικά, θα επιστρέψουν για να το καλύψουν.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι και 20-07-2017 και ώρα 14.00 μ.μ.