Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας

A+ A A-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 30-08-2017 - ΠΥΣΔΕ 28η - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις-Διαθέσεις εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ & Τμήματα Ένταξης

Βόλος 30-08-2017

Από το ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας (Πράξη 28η/29-08-2017) καθορίστηκαν με εισήγησή του και ανακοινώνονται τα εξής:

Α] Οι τοποθετήσεις εκπαιδευτικών αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ καθώς και οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΔΕ για σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ) & Τμήματα Ένταξης, για το διδακτικό έτος 2016-17.Οι προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ σε σχολεία της Μαγνησίας,

Β] Οι τοποθετήσεις-διαθέσεις εκπαιδευτικών που αιτούνται τοποθέτηση-διάθεση σε ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης χωρίς Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με το Ν. 4415/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 4473/217 και

 

Γ] Οι πίνακες μορίων