Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας

A+ A A-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 01-09-2017- ΔΔΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ

Προσωρινές τοποθετήσεις –διαθέσεις εκπαιδευτικών αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ – Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών αποσπασμένων σε ΣΜΕΑΕ & Τμήματα Ένταξης"

Βόλος 01-09-2017

 

Από τη Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας ανακοινώνονται Α] οι προσωρινές τοποθετήσεις εκπαι-δευτικών αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ σε σχολεία της Μαγνησίας, Β] οι διαθέσεις εκπαιδευτικών αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ στην Α/θμια Εκπ/ση Μαγνησίας και Γ] οι προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών αποσπασμένων σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ) & Τμήματα Ένταξης, για το διδακτικό έτος 2017-18, όπως καθορίστηκαν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης Μαγνησίας.