Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας

A+ A A-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 02-10-2017 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΒΟΛΟΥ

Υποβολή αιτήσεων για συμπλήρωση ωραρίου ή διάθεση στο Δ.Ι.Ε.Κ. Βόλου

Βόλος, 02-10-2017

Καλούνται οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί (όσοι δεν έχουν διδακτικό ωράριο ή δεν συμπληρώνουν πλήρως το υποχρεωτικό τους ωράριο καθώς και οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ) των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 και ΠΕ09/ΠΕ18.02/ΠΕ18.03, να υποβάλουν αίτηση για συμπλήρωση ωραρίου ή εξ ολοκλήρου διάθεση στο Δ.Ι.Ε.Κ. Βόλου.

Η διάθεση των εκπαιδευτικών για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Δ.Ι.Ε.Κ. Βόλου θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις και με μόρια μετάθεσης (Υ.Α. 141277/Ε2/02-09-2016 ΦΕΚ 281/τ.Β΄/2016, άρθρο 16 του Π.Δ. 50/1996).

Οι αιτήσεις για συμπλήρωση ωραρίου θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία των κριτηρίων μοριοδότησης που επικαλούνται. Αν τα δικαιολογητικά αυτά έχουν υποβληθεί ήδη σε προηγούμενες αιτήσεις δεν απαιτείται η υποβολή τους.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι και Δευτέρα 02-10-2017 και ώρα 14.00 π.μ.

 

 

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται απευθείας προς τη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (κτίριο Μουρτζούκου Χείρωνος & Επτά Πλατανίων Βόλος, 6ος όροφος) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pysde@dide.mag.sch.gr ή με fax στο 24210-47389. Στην περίπτωση όμως ηλεκτρονικής υποβολής ή υποβολής με fax οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καλούν στο πρωτόκολλο του ΠΥΣΔΕ (τηλ 2421047386) για να επιβεβαιώσουν τη λήψη και να πάρουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.