Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας

A+ A A-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20-10-17 - ΠΥΣΔΕ 51η - ΤΟΠΟΘ.-ΔΙΑΘ.-ΑΠΟΣΠ.-ΤΡΟΠΟΠ. ΚΑΙ ΔΙΑΘ.-ΤΡΟΠ. ΣΤΑ Ε.Κ. 2017-18

Αποσπάσεις – τοποθετήσεις – διαθέσεις εκπαιδευτικών

Βόλος 20-10-2017

 

Από το ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας (Πράξη 51η/19-10-2017) ανακοινώνονται οι αποσπάσεις-τοποθετήσεις-διαθέσεις, τροποποιήσεις αποσπάσεων – τοποθετήσεων εκπαιδευτικών σε σχολεία της Μαγνησίας και διαθέσεις – τροποποιήσεις στο 1ο Ε.Κ. Βόλου, για το διδακτικό έτος 2017-18, όπως καθορίστηκαν με εισήγηση του.