Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας

A+ A A-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 08-12-17 - ΠΥΣΔΕ 59η - ΤΟΠΟΘ.-ΔΙΑΘ.-ΤΡΟΠΟΠ. ΚΑΙ ΔΙΑΘ.-ΤΡΟΠ. ΣΤΑ Ε.Κ. 2017-18

Αποσπάσεις – τοποθετήσεις – διαθέσεις εκπαιδευτικών

Βόλος 08-12-2017

 

Από το ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας (Πράξη 59η/05-12-2017) ανακοινώνονται οι αποσπάσεις-τοποθετήσεις-διαθέσεις, τροποποιήσεις αποσπάσεων - τοποθετήσεων εκπαιδευτικών σε σχολεία της Μαγνησίας καθώς και διαθέσεις - τροποποιήσεις στα Ε.Κ. Μαγνησίας, για το διδακτικό έτος 2017-18, όπως καθορίστηκαν με εισήγηση του.