Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας

A+ A A-

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ -ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2017-2018

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛHΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΑΕ 6 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ03

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2017-2018

Παρακαλούνται οι  επιλεγέντες αναπληρωτές  από τους παρακάτω Πίνακες κατάταξης των αιτούντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για τη Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας, να παρουσιασθούν αύριο Τρίτη 12-12-2017 στον 6Ο όροφο στη Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας, προκειμένου να γίνει η πρόσληψή τους, ως εξής:

ΠΕ06:        4 άτομα, ώρα προσέλευσης:  8.00-9.00 π.μ.

ΠΕ02:       13 άτομα, ώρα προσέλευσης: 9.00-11.30 π.μ.

ΠΕ04.02:    2 άτομο, ώρα προσέλευσης: 11.30-12.00 μ.

ΠΕ04.01:   3 άτομα, ώρα προσέλευσης:  11.30-12.00 μ.

ΠΕ03:        9 άτομα, ώρα προσέλευσης:  11.30-12.00 μ.

Οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά σε φωτοτυπίες:

1. Ταυτότητα (2 φορές)

2. ΑΦΜ

3.ΑΜΚΑ

4. Α.Μ.  Ι.Κ.Α.

5. Βιβλιάριο Εθνικής Τράπεζας

6. Πτυχίο-Μεταπτυχιακό

7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κάθε έτος ξεχωριστά

8. Πιστοποιητικό Απόλυσης Στρατού

9. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (όσοι έχουν παιδιά, τελευταίου τριμήνου)

10. Ιατρικές Γνωματεύσεις από Ψυχίατρο και Παθολόγο