Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας

A+ A A-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΜΕΤΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΜΕΤΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ) ΚΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

29-12-2017

     Από τη Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας ανακοινώνονται: 1) ο πίνακας μορίων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή μετά από συζήτηση ενστάσεων και 2) ο πίνακας μορίων αιτούντων βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση.

 Υποβολή ενστάσεων επί του πίνακα μορίων για βελτίωση/οριστική μέχρι και 31-01-2018

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου θα αποστέλλονται οι ενστάσεις είναι η: pysde@dide.mag.sch.gr