Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας

A+ A A-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 16-05-2018 - ΠΥΣΔΕ 13η - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ

Βόλος 16-05-2018

Από το ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας (Πράξη 13η/16-08-2018) ανακοινώνονται τα εξής:

Α) Επαναπροσδιορίζονται τα οργανικά κενά και πλεονάσματα, για την άρση της υπεραριθμίας στις περιοχές Α΄& Β΄ Μαγνησίας, κατά κλάδο - ειδικότητα και σχολική μονάδα, όπως αυτά εμφανίζονται στον πίνακα του επισυναπτόμενου αρχείου pdf. (Δείτε και τις οδηγίες για τον πίνακα στο επισυναπτόμενο αρχείο word)

 

Β) Οι οργανικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για να κριθούν υπεράριθμοι και στην ίδια ή στην όμορη ομάδα σχολείων καταγράφεται κενό της ίδιας ειδικότητας, στις περιοχές Α’ & Β’ Μαγνησίας, κατά κλάδο, για άρση υπεραριθμίας.

 Στις περιπτώσεις που δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι οι τελευταίοι τοποθετηθέντες στη σχολική μονάδα στις ειδικότητες στις οποίες υπάρχει υπεραριθμία.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος άρσης υπεραριθμίας, είτε χαρακτηρίστηκαν οργανικά υπεράριθμοι κατόπιν αιτήσεώς τους είτε όχι, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για την κάλυψη οργανικών κενών μέχρι και την Δευτέρα 21-05-2018 και ώρα 11.00 π.μ. απευθείας προς τη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (Επτά Πλατανίων 16 Βόλος, 6ος όροφος) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pysde@dide.mag.sch.gr ή με fax στο 24210-47389. Στην περίπτωση όμως ηλεκτρονικής υποβολής ή υποβολής με fax οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καλούν στο πρωτόκολλο του ΠΥΣΔΕ (τηλ 24210-47386 / 47387) για να επιβεβαιώσουν τη λήψη και να πάρουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία των κριτηρίων (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης – εντοπιότητας – βεβαίωση σπουδών τέκνων – βεβαίωση συνυπηρέτησης). Αν τα δικαιολογητικά αυτά έχουν υποβληθεί ήδη στις αιτήσεις μετάθεσης – βελτίωσης – οριστικής τοποθέτησης δεν απαιτείται η υποβολή τους.

 Γ) Το χρονοδιάγραμμα εργασιών του ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας