Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας

A+ A A-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 22-05-2018 - ΠΥΣΔΕ 14η - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ - ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ

Βόλος 22-05-2018

Από το ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας (Πράξη 14η/21-05-2018) ανακοινώνονται:

Α] Οι τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών και

Β] Τα οργανικά κενά, μετά την τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών, όπως αυτά εμφανίζονται στο συνημμένο αρχείο pdf.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι:

1) μετατέθηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας

2) ζητούν βελτίωση θέσης

3) είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ (προσωρινά τοποθετημένοι)

4) επιστρέφουν από το εξωτερικό

5) παραμένουν οργανικά υπεράριθμοι

να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για τα κενά που αναγράφονται στον πίνακα καθώς και για τυχόν κενά που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία των βελτιώσεων το ανώτερο μέχρι 20 προτιμήσεις (όπως αναφέρεται και στη σχετική δήλωση), μέχρι και την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. απευθείας στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ (Επτά Πλατανίων 16 Βόλος, 6ος όροφος) ή με fax στο 24210-47389 ή ηλεκτρονικά στο email: pysde@dide.mag.sch.gr