Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας

A+ A A-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 01-06-2018 - ΠΥΣΔΕ 15η - ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ 2018

Οργανικές Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών – Εναπομείναντα οργανικά κενά για βελτιώσεις – οριστικές τοποθετήσεις

Βόλος 01-06-2018

Από το ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας (Πράξη 15η/31-05-2018) ανακοινώνονται:

 

Α] Οι οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από μεταθέσεις – βελτιώσεις – οριστικές τοποθετήσεις, κατά κλάδο και ειδικότητα, στις περιοχές μετάθεσης Α΄ και Β΄ Μαγνησίας, όπως καθορίστηκαν με εισήγησή του.

 Υποβολή ενστάσεων μέχρι και την Τρίτη 05-06-2018 και ώρα 11:30 π.μ. απευθείας στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ (Επτά Πλατανίων 16 Βόλος, 6ος όροφος) ή με fax στο 24210-47389 ή ηλεκτρονικά στο e-mail: pysde@dide.mag.sch.gr

 Β] Τα εναπομείναντα οργανικά κενά για βελτιώσεις – οριστικές τοποθετήσεις, όπως αυτά εμφανίζονται στο συνημμένο αρχείο pdf.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που είχαν υποβάλει δήλωση προτίμησης σχολείων και δεν τοποθετήθηκαν, να καταθέσουν εκ νέου, αν το επιθυμούν, δήλωση προτίμησης τοποθέτησης στα εναπομείναντα οργανικά κενά, μέχρι και την Τρίτη 05-06-2018 και ώρα 11:30 π.μ. απευθείας στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ (Επτά Πλατανίων 16 Βόλος, 6ος όροφος) ή με fax στο 24210-47389 ή ηλεκτρονικά στο e-mail: pysde@dide.mag.sch.

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ04 είναι δυνατόν να διεκδικήσουν τα οργανικά κενά του κλάδου τους, που δεν κατέστη δυνατόν να καλυφθούν, γνωρίζοντας ότι το κάθε κενό μπορεί να δηλωθεί από όλες τις ειδικότητες που εμφανίζουν κενό ωρών.