Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας

A+ A A-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 06-06-2018 - ΠΥΣΔΕ 16η - ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ 2018

Οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών

Βόλος 06-06-2018

 Από το ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας (Πράξη 16η/05-06-2018) ανακοινώνονται οι οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από μεταθέσεις-βελτιώσεις-οριστικές τοποθετήσεις κατά κλάδο και ειδικότητα, μετά τις ενστάσεις και στα εναπομείναντα κενά, όπως καθορίστηκαν με εισήγηση του.