Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας

A+ A A-

ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ-ΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Λήξη απόσπασης- διάθεσης εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση διδακτ. έτους 2017-18

 

Με τη λήξη του διδακτικού έτους στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση την Πέμπτη 21-06-2018 λήγει και η απόσπαση – διάθεση εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια.

 

Παρακαλούνται οι εν λόγω εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις οποίες αποσπάσθηκαν – διατέθηκαν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.