Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας

A+ A A-

ΧΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

Χρήσης άδειας ανατροφής τέκνου για το σχολικό έτος 2018 - 2019

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που προτίθενται να κάνουν χρήση της άδειας ανατροφής τέκνου με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς (από 01-09-2018) παρακαλούνται να το δηλώσουν στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ μέχρι 30-06-2018, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι κενές θέσεις, ούτως ώστε να καλυφθούν έγκαιρα.