Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας

A+ A A-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 31-08-2018 - ΔΔΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ

Προσωρινές λειτουργικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών  – Προσωρινές αποσπάσεις - τοποθετήσεις εκπαιδευτικών – Προσωρινές τοποθετήσεις αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών – Διαθέσεις αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών στην Α/θμια Προσωρινές τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ & Τμήματα Ένταξης – Διαθέσεις εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ στα Ε.Κ.

Βόλος 31-08-2018

Από τη Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας ανακοινώνονται τα εξής:

Α] Οι προσωρινές λειτουργικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ στα σχολεία της Μαγνησίας, από 01-09-2017 και έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία των λειτουργικών τοποθετήσεων,

Β] Οι προσωρινές αποσπάσεις - τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Μαγνησίας από 01-09-2017 έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία των τοποθετήσεων λόγω απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ και αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ

Γ] Οι προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ σε σχολεία της Μαγνησίας

Δ] Οι διαθέσεις εκπαιδευτικών αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ στην Α/θμια Εκπ/ση Μαγνησίας

Ε] Οι προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών αποσπασμένων σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ) & Τμήματα Ένταξης και

ΣΤ] Οι διαθέσεις εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ στα Ε.Κ.