Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας

A+ A A-

13-09-2018 ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ 2018-2019

1.  ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ 2018-2019

Πίνακας μορίων εκπαιδευτικών: α) αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ και β) αιτούντων απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ

2.  ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ 2018-2019

Πίνακας μορίων εκπαιδευτικών που αιτούνται διάθεση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου