Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας

A+ A A-

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2018- 2019

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2018- 2019 

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας ανακοινώνεται ότι έχει εκδοθεί η εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κατά το σχολικό έτος 2018-2019, σύμφωνα με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων: 

α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,

β) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ)

γ) στα Μουσικά Σχολεία,

δ) στα Καλλιτεχνικά Σχολεία,

ε) στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και

στ) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 05-11-2017 έως 22-11-2017 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr), με τον τρόπο που ορίζεται στην παρ. 2.1.1. (σελ. 3) της εγκυκλίου μεταθέσεων. Η εγκύκλιος, που επισυνάπτεται σε μορφή pdf, βρίσκεται επίσης και στις ιστοσελίδες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας στο Διαδίκτυο: www.minedu.gov.gr και http://dide.mag.sch.gr. 

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων, εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις για οριστική τοποθέτηση (όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ) και βελτίωση (όσοι έχουν οργανική και επιθυμούν να βελτιώσουν τη θέση τους), χωρίς να αναγράφοντα προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν οργανική τοποθέτηση (δεν έχουν τοποθετηθεί οριστικά σε σχολική μονάδα) υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση. Αίτηση υποβάλουν και οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει πλήρες έτος στην περιοχή οργανικής τους θέσης (από μετάθεση, νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί σχολικού έτους 2017-2018 με αναδρομικό ή μη διορισμό, κλπ.), καθώς και οι υπηρετούντες με 5ετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία εκπαιδευτικοί.

Για τα μοριοδοτούμενα κριτήρια μετάθεσης (βεβαιώσεις εργασίας συζύγων, σπουδών παιδιών, βεβαιώσεις συνυπηρέτησης κλπ.), οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ακολουθήσουν τις αναλυτικές οδηγίες επισύναψης ή/και αποστολής των απαραίτητων δικαιολογητικών (παρ. 2.2. σελ. 3-5), τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου και να σημειώσουν στις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ποιά ακριβώς δικαιολογητικά αποστέλλουν και σε ποια Υπηρεσία απευθύνονται αυτά (στην αρμόδια ΔΔΕ ή στο Υπουργείο). Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των δικαιολογητικών ορίζεται η επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της αίτησης. Ιδιαίτερα τονίζουμε την υποχρέωση των εκπαιδευτικών να στείλουν μόνο ηλεκτρονικά και όχι σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση διατρέχουν τον κίνδυνο να μην υπολογιστούν από το σύστημα τα μόρια που αντιστοιχούν στο κάθε απαραίτητο δικαιολογητικό, καθώς αυτό δεν θα έχει καταγραφεί στην αίτησή τους.

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και εντοπιότητας πρέπει να αποστείλουν στη ΔΔΕ υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνουν ότι επιθυμούν να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση των πιστοποιητικών αναγράφοντας τον Δήμο, στο οποίο υπάγονται, από όπου και θα πρέπει να αναζητηθούν τα πιστοποιητικά.

  Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποσταλούν τα δικαιολογητικά των αιτήσεων μετάθεσης καθώς και η αίτηση για αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών είναι η: pysde@dide.mag.sch.gr