Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας

A+ A A-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Υ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΠπ

Τροποποιήσεις των υπ. αρ. πρωτ. 219299/Δ2/19-12-2018 και  219302/Δ2/19-12-2018 Υπουργικής Απόφασης και Πρόσκλησης αντίστοιχα για το έργο  «Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής στο πλαίσιο της Πράξης “Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019