Καλούνται  οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί  να συμπληρώσουν την Αίτηση προσωρινής τοποθέτησης, με σειρά προτίμησης των σχολικών μονάδων.

 Στη συνέχεια να αποστείλουν την αίτηση στο  pysde@dide.mag.sch.gr  έως τις 24/08/2023 στις 15:00.

Να θεωρήσετε πως υπάρχουν κενά σε όλες τις σχολικές μονάδες της Α΄& B΄Μαγνησίας. 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΟΜΑΔΕΣ-ΜΟΡΙΑ

ΔΗΛΩΣΗ-ΣΧΟΛΙΚΩΝ-ΜΟΝΑΔΩΝ-ΓΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ-2023

Visits: 1352