Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών στη ΔΔΕ Μαγνησίας για την Αναγγελία έναρξης επαγγέλματος σε Φροντιστήρια, ΚΞΓ και κατ’οίκον γίνεται με κατάθεση δικαιολογητικών αυτοπροσώπως στην ΔΔΕ Μαγνησίας, ηλεκτρονικά (στο mail@dide.mag.sch.gr) ή ταχυδρομικά (ΔΔΕ Μαγνησίας, Επτά Πλατανίων 16, 38333, Βόλος).

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2421047386 (Α. Χρυσοχού)

Συνημμένα θα βρείτε το ΦΕΚ με τα αναλυτικά δικαιολογητικά, την αίτηση που πρέπει να συνοδεύει την κατάθεση των δικαιολογητικών και πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης.

Επιπλέον καλείστε να προσκομίσετε αντίγραφο από  επίσημο έγγραφο (π.χ. εκκαθαριστικό Εφορίας, Λογαριασμός ΔΕΗ, Κινητής Τηλεφωνίας κ.λ.π.)   στο οποίο να αναγράφεται  ο Α.Φ.Μ. σας.

FEK 3369B-21

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ

 

Views: 1098