Ο πολιτισμός, η δεύτερη φύση του ανθρώπου σύμφωνα με τον Hegel, αποτελεί απαραίτητο εργαλείο, όχι μόνο για την κατανόηση του παρελθόντος και τον προγραμματισμό του μέλλοντος, αλλά και για τη διαχείριση του παρόντος.
Τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, Πολιτιστικά, Περιβαλλοντικά, και Αγωγής Υγείας, καθώς και όλες οι πολιτιστικές δράσεις στο σχολείο φιλοδοξούν να λειτουργήσουν ως βασικοί άξονες της παιδαγωγικής πράξης.
Τα προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα είναι καινοτόμες δράσεις που προσφέρουν μια διαφορετική προσέγγιση της γνώσης. Έτσι, τα παιδιά ανακαλύπτουν τη δημιουργική και κριτική δύναμή τους, το σώμα και τη φωνή τους, τις εκφραστικές ικανότητές τους, την κοινωνική δυναμική τους μέσα από ενέργειες που σχεδιάζουν και εκτελούν τα ίδια.

Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων: Σοφία Κανταράκη, Εκπαιδευτικός ΠΕ02, M.A., M.Sc. Υπ. Δρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 4ος όροφος, εσωτ. τηλ 407, 6946712872 email : grsdramag@gmail.com

Views: 429