@
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας
Διεύθυνση: Χείρωνος & Επτά Πλατανίων, Συγκρότημα Μουρτζούκου, Τ.Κ. 38333, ΒΟΛΟΣ
Τηλέφωνα: 24210-47386,  24210-47387
Fax:  24210-50364,  24210-47389
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Δ.Δ.Ε. :  mail@dide.mag.sch.gr
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Π.Υ.Σ.Δ.Ε.  :  pysde@dide.mag.sch.gr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΔΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2022-2023

 

Views: 28776