Σχολική Διαμεσολάβηση: Εμπειρίες & Προοπτικές

Με συνεργασία πολλών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Απριλίου, 18:00-21:00 διαδικτυακή  συνάντηση εκπαιδευτικών με θέμα: «Σχολική Διαμεσολάβηση: Εμπειρίες &  Προοπτικές»  όπου δόθηκε η  ευκαιρία ανταλλαγής ιδεών και εμπειρίας  εκπαιδευτικών  από διαφορετικές  περιοχές της χώρας που ασχολούνται με  το θεσμό.        Σκοπός της συνάντησης είναι η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών που έχουν υλοποιήσει  προγράμματα  Σχολικής Διαμεσολάβησης και η ενίσχυση του θεσμού της ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων από τα ίδια τα παιδιά στο χώρο του σχολείου.

Το πρώτο μέρος της συνάντησης περιλάμβανε παρεμβάσεις  από τις προσκεκλημένες ομιλήτριες: Αστέρη Θεοδώρα, Δρ. Ειδικής Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας,  Προϊσταμένη του Τμήματος Ενταξιακής Εκπαίδευσης και Καινοτομίας του  ΙΕΠ,  Μουσιώλη Δήμητρα, Νομικός,Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια στην Αγγλία , Ρουμπέα Γιούλα, Διευθύντρια του Πρότυπου Γυμνασίου Αναβρύτων.      Στο δεύτερο μέρος σε μικρές ομάδες δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσουν οι εκπαιδευτικοί μεταξύ τους. Τα αποτελέσματα της δουλειάς των μικρών ομάδων θα παρουσιαστούν στην ολομέλεια.

Πρόγραμμα Συνάντησης ΣΧΟΛΙΚΗ_ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

 

Views: 49