24210-47386 -7

εσ. 705

Γραμματεία Διευθυντή/ΠΥΣΔΕ

Φασουράκη  Ρηγώ

 

24210-72198

εσ. 706

Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Κουμπαρέλου Γεωργία

 

24210-47386 -7

εσ. 704

My school, Γραμματεία ΠΥΣΔΕ

Αργύρη Ευγενία

 

24210-44420

εσ.602

Θέματα Αναπληρωτών-Ωρομισθίων Γενικής –Ειδικής Αγωγής, Κατ Οίκον Διδασκαλία, Παράλληλη Στήριξη

Μουστακίδου Ευαγγελία

 

24210-44420

εσ.600

  

24210-47386 -7

εσ. 703

 

Νεραντζάς Απόστολος

 

24210-47386 -7

εσ. 703

 

 

 

24210-47386 -7

εσ. 704

 

 

 

24210-47386 -7

εσ. 700

Νομικά Θέματα

  24210-44420εσ.601Προϊσταμένη
Μπλότσου Ειρήνη 24210-44420εσ.603Μεταθέσεις,  Αποσπάσεις, Υπηρεσιακές Μεταβολές Μονίμων, Θέματα Μονίμων Απογραφή
Αραμάρη Πολυάνθη 24210-44420εσ.607Αναγνωρίσεις Προϋπηρεσίας – Μεταπτυχιακών Αναπληρωτών
Πρωτόκολλο ΠΥΣΔΕ
  24210-44420εσ.607 
  24210-72702εσ.500Συνταξιοδοτικά Θέματα, Υπηρεσιακές Μεταβολές, Προκηρύξεις θέσεων στελεχών
Τσακούμη Χρυσούλα 24210-72702εσ.506
Τσουκάτου Άρτεμις 24210-72702εσ.503Άδειες
Παρασκευόπουλος Παύλος 24210-72702εσ.503Μετατάξεις, Κινητικότητα, Αναγνώριση Προϋπηρεσίας – Μεταπτυχιακών  Μονίμων
Συμεών Σάμιος 24210-72702εσ.506

Δαλαμάγκα Γεωργία

 

24210-58416

εσ.301

Προϊσταμένη Τμήματος

Τσιτσάνης Παναγιώτης

 

24210-58416

εσ.301

Πρωτόκολλο, Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Κουτσοφίτης Ζήσης

 

24210-58416

εσ.303

Τήρηση Αρχείου

Μπαντάνης Αθανάσιος

 

24210-58416

εσ.303

Σαραφάκη Αγγελική

 

24210-44420

εσ.605

Γνησιότητες Εγγράφων

Σαραφάκη Αικατερίνη

 

24210-44420

εσ.605

Γνησιότητες Τίτλων

Μπέα Ελένη24210-48026εσ.4011.ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ
     ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΔΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ.
2. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
3. ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
4. ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ
5. ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
6. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
7. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ:
– ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
– ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ, ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ)
–  ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ- ΑΠΔ,
–  ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
–   ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
 –  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
 –  ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
  –  ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ
Καραποστόλη Άννα24210-48808εσ.4041. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
2. ΧΟΡΗΓΗΣΗ Μ.Κ. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΔΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
3. ΑΠΟΔΟΧΕΣ 15ΕΤΙΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
4.ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ/ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Παπαναστασίου Αναστάσιος24210-48808εσ.4041. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ “ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ”
2. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ “ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ”
3. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ “Ε.Κ.Ο-ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ”
4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΔΕ ΜΑΓΝΗΣΙΕΣ (ΥΔΡΕΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ)
6.ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
7.ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ
Σαρικάκη  Σταυρούλα24210-48808εσ.4001. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ “ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ”
2. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ” ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”
3.ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ “ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ΓΕΛ/ΕΠΑΛ”
4. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΠΟ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ”
5.ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ  «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»
Κοτρώνης Αθανάσιος24210-48808εσ.4001. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ+ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
2. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ+ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ/ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Τακτικός Αθανάσιος24210-48808εσ.400ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ”

 

Κουμπαρέλου Γεωργία  

εσ. 704

Προϊσταμένη Τμήματος 

Μπουγλός Ιωάννης

  

εσ. 100
24210-56453

Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

 

 

24210-48808

εσ.407

Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων

Σταμάτιος Μπένης

 

24210-72702

εσ.501

Υπεύθυνος  Φυσικής Αγωγής

Views: 5881