Α. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2021-2022

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Γυμνάσιο υποδοχής Εκτιμώμενος Αριθμός Μαθητών / Εκτιμώμενος Αριθμός Τμημάτων Δημοτικό Σχολείο / Εκτιμώμενος αριθμός Μαθητών
1ο  Γυμνάσιο Βόλου 125 / 5 10ο Δ.Σ. Βόλου / 4412ο Δ.Σ. Βόλου / 45

32ο Δ.Σ. Βόλου (Βόρεια της Εθνικής Αντιστάσεως και προεκτάσεών της) / 24

Ιδ. Δ.Σ. Άγιος Ιωσήφ / 12

1ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας 90 / 4 1ο Δ.Σ. Νέας Ιωνίας / 282ο Δ.Σ. Νέας Ιωνίας (Βόρεια Δορυλαίου-Παπάγου) / 22

3ο Δ.Σ. Νέας Ιωνίας (Βόρεια Δορυλαίου-Παπάγου) / 29

9ο Δ.Σ. Νέας Ιωνίας (Βόρεια Δορυλαίου-Παπάγου) / 12

2ο Γυμνάσιο Βόλου 75 / 3 4ο Δ.Σ. Βόλου / 255ο Δ.Σ. Βόλου (Ανατολικά Περραιβού) / 9

7ο Δ.Σ. Βόλου (Μαθητές που διαμένουν μεταξύ Απόλλωνος και Σταδίου) /4

22ο Δ.Σ. Βόλου / 37

2ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας 103 / 4 4ο Δ.Σ.  Νέας Ιωνίας (Ανατολικά της Αγ. Φωτεινής) / 387ο Δ.Σ.  Νέας Ιωνίας / 1

10ο Δ.Σ. Νέας Ιωνίας / 64

3ο Γυμνάσιο Βόλου 90 / 4 3ο  Δ.Σ. Βόλου (Βόρεια της Ανθ. Γαζή) / 1111ο Δ.Σ. Βόλου /40

14ο Δ.Σ. Βόλου (Νότια της Ι. Δήμου και ανατολικά της Αθ. Διάκου συμπεριλαμβανομένης) / 10

20ο Δ.Σ. Βόλου (Βόρεια της Ανθ. Γαζή) /10

Ιδ. Δ.Σ. Άγιος Ιωσήφ / 4

32ο Δ.Σ. Βόλου (Νότια της Εθνικής Αντιστάσεως (συμπεριλαμβανόμενης) και προεκτάσεών της  / 11

Ιδ. Δ.Σ. Άξιον Εστί / 5

3ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας 116 / 5 4ο Δ.Σ.  Νέας Ιωνίας (Δυτικά της Αγ. Φωτεινής, συμπεριλαμβανομένης) / 235ο Δ.Σ. Νέας Ιωνίας / 33

8ο Δ.Σ. Νέας Ιωνίας / 44

11ο Δ.Σ. Νέας Ιωνίας / 16

4ο Γυμνάσιο Βόλου 107 / 4 9ο  Δ.Σ. Βόλου / 3423ο Δ.Σ. Βόλου / 22

27ο Δ.Σ. Βόλου / 23

28ο Δ.Σ. Βόλου / 27

4ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας 50 / 2 31ο Δ.Σ. Βόλου (Με Σχολικό Λεωφορείο) / 226ο  Δ.Σ. Νέας Ιωνίας / 28
5ο Γυμνάσιο Βόλου 85 / 4 3ο Δ.Σ. Βόλου (νότια της Ανθ. Γαζή) / 95ο Δ.Σ. Βόλου (Δυτικά Περραιβού, συμπεριλαμβανόμενης) / 13

6ο Δ.Σ. Βόλου / 25

8ο Δ.Σ. Βόλου / 25

20ο Δ.Σ. Βόλου (νότια της Ανθ. Γαζή) / 10

Ιδ. Δ.Σ. Άγιος Ιωσήφ / 3

6ο Γυμνάσιο Βόλου 97 / 4 14ο Δ.Σ. Βόλου (Βόρεια της Ι. Δήμου) / 2615ο Δ.Σ. Βόλου / 18

17ο Δ.Σ. Βόλου / 13

19ο Δ.Σ. Βόλου / 19

24ο Δ.Σ. Βόλου / 21

7ο Γυμνάσιο Βόλου 97 / 4 1ο  Δ.Σ. Βόλου / 212ο  Δ.Σ. Βόλου / 22

16ο Δ.Σ. Βόλου / 13

25ο Δ.Σ. Βόλου / 21

30ο Δ.Σ. Βόλου / 15

2ο  Δ.Σ. Νέας Ιωνίας (Νότια Δορυλαίου-Παπάγου) / 5

8ο Γυμνάσιο Βόλου 90 / 4 2ο Δ.Σ. Πορταριάς – Άλλης Μεριάς (Με Σχολικό Λεωφορείο) / 207ο Δ.Σ. Βόλου (Εκτός μαθητών που διαμένουν μεταξύ Απόλλωνος και Σταδίου) / 24

21ο Δ.Σ. Βόλου / 48

9ο Γυμνάσιο Βόλου 95 / 4 13ο Δ.Σ. Βόλου / 4614ο Δ.Σ. Βόλου (Νότια της Ι. Δήμου και Δυτικά της Αθ. Διάκου / 28

3ο  Δ.Σ. Νέας Ιωνίας (Νότια Δορυλαίου-Παπάγου) / 11

9ο  Δ.Σ. Νέας Ιωνίας (Νότια Δορυλαίου-Παπάγου) / 10

10ο Γυμνάσιο Βόλου 73 / 3 1ο Δ.Σ. Αισωνίας (Με σχολικό Λεωφορείο) / 142ο Δ.Σ. Αισωνίας / 5

3ο Δ.Σ. Αισωνίας / 15

18ο Δ.Σ. Βόλου (Με σχολικό Λεωφορείο) / 22

29ο Δ.Σ. Βόλου (Με σχολικό Λεωφορείο) / 16

Ιδ. Δ.Σ. Άγιος Ιωσήφ / 1

Γυμνάσιο Ιωλκού 47 / 2 1ο Δ.Σ. Πορταριάς / 726ο Δ.Σ. Βόλου / 18

Δ.Σ. Ιωλκού / 22

Γυμνάσιο Αγριάς 45 / 2 1ο Δ.Σ. Αγριάς / 152ο Δ.Σ. Αγριάς / 30

3ο Δ.Σ. Αγριάς – Δράκειας / 0

Γυμνάσιο Ν.Αγχιάλου 61 / 3 1ο Δ.Σ. Νέας Αγχιάλου / 212ο Δ.Σ. Νέας Αγχιάλου / 40
Γυμνάσιο Κ. Λεχωνίων 30 / 2 1ο Δ.Σ. Αρτέμιδας / 132ο Δ.Σ. Αρτέμιδας / 17

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

Γυμνάσιο υποδοχής Εκτιμώμενος Αριθμός Μαθητών / Εκτιμώμενος Αριθμός Τμημάτων Δημοτικό Σχολείο / Εκτιμώμενος αριθμός Μαθητών
1ο  Γυμνάσιο Αλμυρού 54 / 3 1ο Δ.Σ. Αλμυρού (Νότια Αχιλλέως – Αγίου Νικολάου, συμπεριλαμβανόμενων) / 92ο Δ.Σ. Αλμυρού (πλην όσων διαμένουν στην 111 Π.Μ. / 12

4ο Δ.Σ. Αλμυρού (Νότια Αχιλλέως – Αγίου Νικολάου, συμπεριλαμβανόμενων, εκτός των μαθητών που έχουν μόνιμη κατοικία το Αιδίνι και την Βρύναινα) / 8

5ο Δ.Σ. Αλμυρού / 25

Εξαιρούνται οι μαθητές  που φοιτούν σε σχολεία του Αλμυρού και μόνιμη κατοικία τους είναι το Κρόκιο, και ο Ανθότοπος

2ο  Γυμνάσιο Αλμυρού 50 / 2 1ο Δ.Σ. Αλμυρού (Βόρεια Αχιλλέως – Αγίου Νικολάου) / 122ο Δ.Σ. Αλμυρού (όσων διαμένουν στην 111Π.Μ.) / 0

3ο Δ.Σ. Αλμυρού / 28

4ο Δ.Σ. Αλμυρού (Βόρεια Αχιλλέως – Αγίου Νικολάου, και όσοι  μαθητές έχουν μόνιμη κατοικία  Αιδίνι και Βρύναινα) / 9

Δ.Σ. Βρύναινας / 1

Εξαιρούνται οι μαθητές  που φοιτούν σε σχολεία του Αλμυρού και μόνιμη κατοικία τους είναι το Κρόκιο και ο Ανθότοπος

Γυμνάσιο Ευξεινούπολης 28 / 2 Δ.Σ. Ευξεινούπολης / 21Δ.Σ. Αναύρας / 0

Μαθητές που φοιτούν σε σχολεία του Αλμυρού και μόνιμη κατοικία τους είναι το Κρόκιο και ο Ανθότοπος /7

Γυμνάσιο Λ.Τ. Σούρπης 27 / 1 Δ.Σ.  Σούρπης / 25Δ.Σ. Αμαλιάπολης / 2
Γυμνάσιο Πτελεού 17 / 1 Δ.Σ. Πτελεού / 12Δ.Σ. Αχιλλείου / 3

Δ.Σ. Αγ. Θεοδώρων / 2

ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Γυμνάσιο υποδοχής Εκτιμώμενος Αριθμός Μαθητών / Εκτιμώμενος Αριθμός Τμημάτων  Δημοτικό Σχολείο / Εκτιμώμενος αριθμός Μαθητών
Γυμνάσιο Βελεστίνου 41 / 2 1ο Δ.Σ. Φερών / 192ο Δ.Σ. Φερών / 16

3ο Δ.Σ. Φερών Αγ. Γεωργίου/ 2

4ο Δ.Σ. Φερών Αερινού/ 4

Γυμνάσιο Στεφανοβικείου 26 / 1 1ο Δ.Σ. Κάρλας Στεφανοβικείου / 82ο Δ.Σ. Κάρλας Ριζομύλου / 18
Γυμνάσιο Καναλίων 11 / 1 3ο Δ.Σ. Κάρλας Καναλίων  / 10Δ.Σ. Κεραμιδίου / 1

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Γυμνάσιο υποδοχής Εκτιμώμενος Αριθμός Μαθητών / Εκτιμώμενος Αριθμός Τμημάτων  Δημοτικό Σχολείο / Εκτιμώμενος αριθμός Μαθητών
Γυμνάσιο Ζαγοράς 27 / 1 1ο Δ.Σ. Ζαγοράς / 212ο Δ.Σ. Ζαγοράς Μακρυράχης / 0

3ο Δ.Σ. Ζαγοράς Πουρίου / 2

2ο Δ.Σ. Μουρεσίου Αγ. Δημητρίου Ανηλίου Κισσού (Όσοι μαθητές έχουν μόνιμη κατοικία την Μακρυράχη) / 4

Γυμνάσιο  Τσαγκαράδας 14 / 1 Δ.Σ. Τσαγκαράδας Μουρεσίου Ξουριχτίου / 82ο Δ.Σ. Μουρεσίου Αγ. Δημητρίου Ανηλίου Κισσού(πλην όσων μαθητών έχουν μόνιμη κατοικία την Μακρυράχη) / 6

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

Γυμνάσιο υποδοχής Εκτιμώμενος Αριθμός Μαθητών / Εκτιμώμενος Αριθμός Τμημάτων  Δημοτικό Σχολείο / Εκτιμώμενος αριθμός Μαθητών
Γυμνάσιο Αργαλαστής 30 / 2 Δ.Σ. Αργαλαστής / 161ο Δ.Σ. Σηπιάδος Λαύκου / 2

2ο Δ.Σ. Σηπιάδος Προμυρίου / 2

3ο Δ.Σ. Σηπιάδος Μηλίνας / 5

Δ.Σ. Αφετών (Όσοι μαθητές έχουν μόνιμη κατοικία τη Συκή και την Μηλίνα) / 5

Γυμνάσιο Μηλεών 26 / 1 1ο Δ.Σ. Μηλεών / 62ο Δ.Σ. Μηλεών Κ. Νερών / 13

3ο Δ.Σ. Μηλεών Αγ. Γεωργίου / 2

Δ.Σ. Αφετών (πλην όσων μαθητών έχουν μόνιμη κατοικία την Συκή και την Μηλίνα) / 5

Γυμνάσιο Τρικερίου 3 / 1 Δ.Σ. Τρικερίου / 3

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γυμνάσιο υποδοχής Εκτιμώμενος Αριθμός Μαθητών / Εκτιμώμενος Αριθμός Τμημάτων  Δημοτικό Σχολείο / Εκτιμώμενος αριθμός Μαθητών
Γυμνάσιο Σκιάθου 77 / 3 1Ο Δ.Σ. Σκιάθου / 412ο Δ.Σ. Σκιάθου / 36

 ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Γυμνάσιο υποδοχής Εκτιμώμενος Αριθμός Μαθητών / Εκτιμώμενος Αριθμός Τμημάτων

 Δημοτικό Σχολείο / Εκτιμώμενος αριθμός Μαθητών

Γυμνάσιο Σκοπέλου 32 / 2 1ο Δ.Σ. Σκοπέλου / 32
Γυμνάσιο Λ.Τ. Γλώσσας 15 / 1 2ο Δ.Σ. Σκοπέλου Γλώσσας / 103ο Δ.Σ. Σκοπέλου Κλήματος / 5

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Γυμνάσιο υποδοχής Εκτιμώμενος Αριθμός Μαθητών / Εκτιμώμενος Αριθμός Τμημάτων

Δημοτικό Σχολείο / Εκτιμώμενος αριθμός Μαθητών

Γυμνάσιο Αλοννήσου 18 / 1 Δ.Σ. Αλοννήσου / 18

Β. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ  ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 71  Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102Α΄) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2021-2022

Γυμνάσιο Υποδοχής Δομή φιλοξενίας προσφυγοπαίδων
Γυμνάσιο Ιωλκού ( μέχρι συμπλήρωσης του προβλεπόμενου  αριθμού για μία τάξη υποδοχής  ΖΕΠ) Δομή Φιλοξενίας¨ΑΡΣΙΣ¨ ( περιοχή Μακρυνίτσας)
6ο Γυμνάσιο Βόλου (μετά τη  συμπλήρωση στο Γυμνάσιο Ιωλκού του προβλεπόμενου  αριθμού για μία τάξη υποδοχής  ΖΕΠ) Δομή Φιλοξενίας¨ΑΡΣΙΣ¨ ( περιοχή Μακρυνίτσας)
2ο Γυμνάσιο Βόλου Δομή Φιλοξενίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Παιδόπολη  Αγριάς)Δομή Φιλοξενίας  του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (Ξενώνας «Δευκαλίων», Άλλη Μεριά)
4ο  Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας Δομή Φιλοξενίας ¨ΜΟΖΑ¨
  • Τυχόν αιτήσεις μετεγγραφών μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβληθούν από τους κηδεμόνες των μαθητών, στα αντίστοιχα Γυμνάσια επιθυμίας τους, από τις 14 Ιουνίου 2021 έως και τις 30 Ιουνίου 2021. Η ικανοποίηση ή μη της αίτησης μετεγγραφής θα ανακοινωθεί στους κηδεμόνες έως την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του Σχ. ‘Έτους 2021-2022.
  • Οι Αιτήσεις μετεγγραφής θα ικανοποιηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23Α’) καθώς επίσης και τις διατάξεις του κεφαλαίου Δ’ της Υ.Α. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (ΦΕΚ 2005/Β’/31-05-2019) και εφόσον ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών/τριών δεν υπερβεί για οποιονδήποτε λόγο τις δυνατότητες στέγασης των διαθέσιμων κτηριακών χώρων και τον αριθμό τμημάτων όπως αυτός θα καθοριστεί σύμφωνα με απόφαση του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας με βάση το άρθρο 22 παρ. 13β της Υ.Α. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (ΦΕΚ 2005/Β’/31-05-2019). Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του αριθμού θα πραγματοποιηθούν μετεγγραφές με βάση τα σχετικά χωροταξικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις τυχόν προτιμήσεις των κηδεμόνων των μαθητών/τριών (Άρθρο 12 του ΠΔ 104/1979 ΦΕΚ 23 Α’ ).
  • Την αρμοδιότητα των μετεγγραφών σύμφωνα με το Π.Δ. 104/1979 έχει ο κάθε διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος πρέπει να συνεννοηθεί με τον άλλο διευθυντή πριν την έκδοση εγκριτικού υπηρεσιακού σημειώματος μετεγγραφής για τη σωστή λειτουργία και των δύο σχολικών μονάδων. Παρακαλούνται λοιπόν οι Διευθυντές των σχολείων να ενημερώνουν τους κηδεμόνες των μαθητών ότι η κατάθεση των αιτήσεων μετεγγραφών γίνεται αποκλειστικά και μόνο στις σχολικές μονάδες.

Views: 857