ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΦΕΚ

ΚΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 50025 26.09.2018 (Β’4217)

Διευκρινιστική εγκύκλιος Α.Δ.Α ΩΥΗΕ465ΧΘ7-6Γ3

ΕΝΗΜΕΡ. ΠΡΩΤ. & ΔΕΥΤ. 9.9.20 (ΑΑ)_signed


Σχετικά έγγραφα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΔ ΑΣΤΙΚΟ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΔ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΝΕΟ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛ ΜΟΝ ΔΩΡΕΑΝ MEΤΑΦ ΜΑΘ ΕΚΤΟΣ ΧΩΡΟΤ ΚΑΤ

ΤΑΞΙ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΕΝΤΥΠΟ B8 – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ Β1 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ αρχικη

ΕΝΤΥΠΟ Β1- ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ συνολικη

ΕΝΤΥΠΟ Β3 – ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΔ ΕΝΟΙΚ_ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ


Αρμόδιος υπάλληλος: κος Παπαναστασίου, 4ος όροφος, τηλ 24210-48808

Views: 2912