Μηνιαίες Βεβαιώσεις Αποδοχών από την  Ενιαία Αρχή Πληρωμών  (με χρήση κωδικών TaxisNet)


 

Μισθοδοσία Μονίμων Εκπαιδευτικών + Μισθοδοσία Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Τακτικού/Κρατικού Προϋπολογισμού


Αρμόδια Υπάλληλος: Άννα Καραποστόλη, 4Ος  όροφος, 2421048808, εσωτ.404

 

Μισθοδοσία Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)


Αρμόδιος Υπάλληλος: Σάκης Τακτικός, 4Ος  όροφος, 2421048808, εσωτ.403

 

Μισθοδοσία Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πράξεων ΕΣΠΑ


Αρμόδιοι Υπάλληλοι: Τάσος Παπαναστασίου + Σταυρούλα Σαρικάκη, 4Ος  όροφος, 2421048808, εσωτ.400

Views: 2300