Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής
δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με:
α) Δύο (2) μικρές φωτογραφίες
β)Το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου.
γ) Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο
δ) Βεβαίωση οπτικής οξύτητας
ε) Ακτινογραφία θώρακα με σχετική γνωμάτευση
στ) Καρδιογράφημα με σχετική γνωμάτευση

Οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.
ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό (τελευταίου εξαμήνου).

Επιπλέον θα πρέπει να  προσκομίσουν στην επιτροπή, Βεβαίωση με αρνητικό αποτέλεσμα self-test ή rapid test ή
PCR για COVID 19 (το οποίο θα έχει πραγματοποιηθεί 48 ώρες πριν την προσέλευσή τους) και θα
έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α.  ΔΔΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α.  ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ T.E.Φ.Α.Α. ΔΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Views: 70