ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Οι επιλεγέντες/είσες υποψήφιοι/ες, σύμφωνα με τον αναρτημένο πίνακα, οφείλουν μέχρι την Τετάρτη 27-12-2023 και ώρα 12.00 το μεσημέρι να αποστείλουν την συνημμένη
Υπέυθυνη Δήλωση τοποθέτησης σε ΣΚΑΕ, εάν αποδέχονται την πρόσληψη στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων Λυκείων, στο mail@dide.mag.sch.gr.

Οι προσληφθέντες/είσες τοποθετημένοι/ες εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στα γραφεία της ΔΔΕ Μαγνησίας μόνο την Δευτέρα 08-01-2024 και ώρα 8.00

 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2023-24 ΕΔΕΜ ΠΕ81

Ακολουθούν η εγκύκλιος, οι ώρες και τα τμήματα ΣΚΑΕ

ΕΞΕ – 146649 – 2023 – Πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών για την πλήρωση κενών θέσεων σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλ

ΣΥΝ1_ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘ_ΕΔΕΜ_2023_24

ΣΥΝ2_ΚΑΤ_ΚΛΑΔΩΝ_ΩΡΩΝ_ΕΔΕΜ_ 2023_24

και τα έντυπα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΣΠΑ – Αντίγραφο

ΒΕΒ ΠΡ ΑΝΑΛ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΥΠ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ_2023-2024

ΥΠΟΔ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΣΠΑ 2023-24

Views: 527