Μετά την ανάρτηση του πίνακα τοποθέτησης σε οργανικές θέσεις, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία ενστάσεων λήγει την Τρίτη 28-5-2024.
Η υποβολή ένστασης γίνεται με αποστολή email στο mail του ΠΥΣΔΕ pysde@dide.mag.sch.gr
ενστάσεις τοποθετήσεων._signed

Views: 434