ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ-ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ 2024

ΦΕΚ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 26 04 2024

ΜΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1-4-2024

ΚΕΝΑ ΣΜΕΑΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 26 04 2024

ΜΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2-4-2024

ΣΧΟΛΕΙΑ-ΟΜΑΔΕΣ-ΟΜΟΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ -ΜΟΡΙΑ

 

Views: 2815