ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ Α & Β ΦΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛ.ΑΓΩΝΕΣ 2023-24

Visits: 34