Επισημαίνουμε ότι εκ παραδρομής στην εν λόγω προκήρυξη αναγράφεται  λανθασμένα το email της Εθνικής Βιβλιοθήκης  της Ελλάδος: hlg@hlg.gr   αντί του σωστού:  nlg@nlg.gr .

ΕΞΕ – 71867 – 2021 – Πρόσκληση εκπαιδευτικών συγκεκριμένων προσόντων και ειδικοτήτων για ΓΑΚ και ΕΒΕ

Visits: 11